Programma Drama: Therapie en Theater

DRAMATHERAPIE is een behandelvorm die zich richt op psychische, sociale en/of emotionele problemen.
In dramatherapie wordt methodisch gewerkt met een fictieve werkelijkheid. Dat kan door met verbeelding te werken en zo meer afstand
te creëren van de persoonlijke problematiek van de cliënt of door juist te werken met realistische situaties om zo herkenning te
creëren. Tijdens de therapie krijgt de cliënt meer besef van zijn gevoelens en gedachten en hoe die van invloed zijn op zijn functioneren.
Dramatherapie draagt zo bij aan expressie en beheersing van emoties, aan ontwikkeling van het reflectievermogen, aan uitbreiden van het rolrepertoire, aan het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld of van interpersoonlijke encommunicatieve vaardigheden. (bron:nvdt 2017)

Je gaat dus aan het werk met spel.

Drama is spelenderwijs communiceren.In spel kun je ontdekken wie je bent en waar je (voor) staat. Oude patronen kunnen worden opengelegd en opnieuw gewaardeerd. Of je besluit de uitdaging aan te gaan en ander gedrag dan voor jou gebruikelijk,uit te proberen: dat kan in spel! Je kunt rollen(gedrag) uitproberen, zichtbaar worden en een spiegel voorgehouden krijgen. Je kunt voelen wat dit voor je betekent en onderzoeken of dat wat je hebt beleefd in spel in je dagelijks leven bruikbaar of helpend is. Dramatische expressie en improviseren kunnen je helpen vanzelfsprekend gedrag losser te laten, buiten de gebaande paden te treden waardoor je verrast kunt worden door je eigen creativiteit! Het schept ruimte en helderheid in je hoofd en lijf. Terzijde gebruikt, afhankelijk van het doel waarmee je komt werkvormen uit het brede gebied van dramatische expressie, improvisatie, psychodrama en regietoneel.

Voor wie?

Dramatherapie is geschikt voor volwassenen,hun relaties en gezinnen die sociale , psychische en emotionele steun nodig hebben,bijvoorbeeld bij:

 • Angstklachten
 • Een burn-out
 • Een negatief zelfbeeld
 • Moeite hebben met zaken te verwoorden
 • Emotionele verwaarlozing
 • Gestagneerde-/scheefgroei in de ontwikkeling
 • Relationele problemen
 • Moeite met aangeven van grenzen
 • Somberheid of depressie
 • Moeite met voelen van emoties
 • Verwerken van verlieservaringen
 • Gedragsproblemen (Bron:nvdt)

DRAMA COACHING volg je als je als uitgangspunt met name specifieke en praktische vragen hebt op het gebied van rolmodellen en gedrag.

TERZIJDE THEATER

Een vrolijke en speelse dramatische expressiecursus (geen therapie!) voor mensen vanaf 18 jaar, waarbij we werken aan persoonlijke ontwikkeling door middel van spel. Thema’s zijn zelfvertrouwen en authenticiteit en expressie geven aan wat je bezielt. Uitproberen van ander, dan voor jou gebruikelijk, gedrag. Speels onderzoeken wat je allemaal durft, of niet durft en toch dapper zijn. Misschien wel een grens verleggen.
Je kunt alle versies van jezelf spelen! Natuurlijk! In spel kan alles. Zonder consequenties.

De cursus duurt 10 weken. Neem contact op voor de start van een cursus: info@junckerterzijde.nl