Programma Mindfulness

Mindfulness (mbct/mbsr) is een vorm van meditatie en aandacht training, stressreductie en opmerkzaamheid. Aandacht hebben en opmerkzaam zijn helpen je om meer te genieten van het alledaagse en van de kleine dingen “die het doen”. Op een dieper niveau helpt mindfulness je bij het leven te nemen zoals het komt, te accepteren wat zich voordoet, daar geen verzet tegen te plegen en er geen oordeel over te vellen.
Dat gaat niet vanzelf.
In deze training gaat het om bewustwording van alles wat zich in het hier en nu aan je voordoet. Je leert hoe je geest werkt, hoe gedachten, oordelen en emoties vaak veroorzakers zijn van pijn. Je leert daarbij “aanwezig” te blijven, stil te staan en te luisteren,de situatie tot je te laten doordringen en er dan op een vriendelijke manier,niet oordelend en met “nieuwe ogen” op te reageren.Door uit je automatische reactiepatroon te stappen ontstaat er ruimte om nieuwe keuzes te maken.

Mindfulness is geschikt voor mensen die
• Beter willen leren omgaan met bijvoorbeeld angst, onrust en spanning, pijn en depressie;
• Veel piekeren;
• Gevoelens van stress hebben;
• Burn-out zijn;
• Af willen van het gevoel dat het leven hen overkomt en dat emoties hen overspoelen;
• Beter willen leren omgaan met lichamelijke klachten;
• Het lichaamsbewustzijn willen vergroten.

Een mindfulness cursus duurt 8 weken, waarbij je 2,5 uur per week met een groep bijeenkomt om te oefenen en elke dag thuis huiswerkopdrachten doet.
Voor deelname aan een mindfulnessgroep, zie agenda.

Juncker Terzijde organiseert incidenteel oefenbijeenkomsten voor oud-cursisten van de mindfulness cursussen, dit om de meditatie levendig te houden,gelegenheid te bieden om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Mensen die zich oriënteren op het beoefenen van mindfulness zijn hier ook welkom. Zie ook hier weer de agenda.
De oefengroepen met een geregelde bijeenkomst is er samenwerking met collega’s in Breda, zie agenda.

Compassie training (mbcl) is een vervolg of verdieping van de mindfulnesstraining.

Compassie is het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden van onszelf en anderen.
Het gaat samen met de wens pijn en lijden te verlichten en de bereidheid daarvoor verantwoordelijkheid te nemen en een actieve houding te ontwikkelen ten aanzien van het compassionele veranderen . Bij iedereen is compassie aanwezig, het is een algemeen menselijke eigenschap, vaak echter is compassie onvolledig tot bloei gekomen. Door beoefening is compassie te ontwikkelen en te verdiepen en dat is ook het doel van de compassie training.

Compassietraining kun je volgen als een verdieping van je mindfulness beoefening

Terwijl medelijden vooral gepaard gaat met angst en sentimentaliteit vraagt compassie om moed en ruimhartigheid. Beoefening van compassie zorgt voor een gezonde relatie met onszelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe.
Veel mensen met (langdurige of terugkerende) psychische problemen, van welke aard dan ook, kunnen gebukt gaan onder zelfverwijt of schaamte of hebben een laag zelfbeeld. Je kunt somber, angstig, boos, wantrouwend of hunkerend in de wereld staan, of je hebt moeite om warme gevoelens voor jezelf of anderen te ervaren. Het kan zijn dat je vlucht in isolement of in relaties die je niet echt voldoening geven. Gesprekstherapie biedt je misschien niet altijd de oplossing, wel inzicht, maar soms bereik je het ervaringsniveau niet : je snapt het wel, maar voelt het niet. Of als je merkt dat je overmatig streng, kritisch en oordelend bent naar jezelf dan kan je compassie training overwegen. Er worden oefeningen aangeboden om meer geborgenheid,acceptatie, verbinding met jezelf en anderen te ervaren.

De training heeft een vergelijkbare structuur als de mindfulnesstraining. Er zijn 8 sessies van 2 uur: zie agenda.