Juncker Terzijde

Visie

Juncker Terzijde gaat uit van een natuurlijke, intrinsieke, behoefte van mensen om zich te ontwikkelen. Mensen zijn in staat om grenzen en motieven te onderzoeken, open te leggen en te herscheppen. Zowel in “goede” als in “slechte” tijden. Soms blijkt “aan jezelf werken” een noodzakelijkheid, omdat je vastloopt. Die noodzakelijkheid voelt soms onaangenaam of onbekend. Terzijde hanteert het vriendelijke uitgangspunt dat er altijd beweging is, in een mens, ook ongezien, op emotioneel-, cognitief-, fysiek – en zingevingsgebied.

Belangrijke thema’s in het leerproces zijn:

 • Bewustwording
 • Reflectie
 • Erkenning
 • Verantwoordelijkheid
 • Motivatie
 • Humor
 • Vertrouwen
 • Verbinding

Dat vergt een mentale souplesse die alleen opgebracht kan worden als er met vriendelijkheid naar “leren” gekeken wordt. Juncker Terzijde werkt mee aan het (terug-) nemen van de regie over je eigen leven door middel van:

 

 • Leren opmerkzaam te worden
 • Het leren maken van keuzes
 • Het herkennen van neigingen en voorkeuren
 • Het verdragen van tegenstrijdigheden en tegenslag en
 • Het ontwaren van perspectief

Juncker Terzijde werkt vanuit de idee dat hetgeen dat je zelf doorleeft in hart, hoofd, lijf en ziel, langer beklijft en dus duurzaam is.